Witamy w portalu

Ecomess

Regulamin


Szanowny Użytkowniku, dane i informacje udostępniane na stronach portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i mają ułatwić zarządzanie urządzeniami oraz pomóc w optymalizacji zużycia wody i ciepła w gospodarstwach domowych. Z uwagi na możliwość występowania niezależnych od nas uwarunkowań technicznych , prezentowane dane mogą być niekompletne lub odbiegać od aktualnych. Dane prezentowane na portalu nie mogą być podstawą rozliczeń finansowych, roszczeń, reklamacji ani pociągać żadnych skutków prawnych. Ecomess nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników portalu lub osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem i przetwarzaniem informacji udostępnianych na stronach portalu.


powrót do logowania